Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Allmänna villkor

 1. IDENTIFIERINGSDATA: I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel återspeglas följande information nedan: företaget som äger webbplatsen (nedan Web) är MAHUPA 1941, SL, med säte i Pozuelo de Alarcón (Madrid), med CIF-nummer: B-88452693 registrerat i Madrids handelsregister i volym 39554, bok 0, avsnitt 8, blad M702162, (nedan MAHUPA).
 2. ANVÄNDARE: Åtkomst och / eller användning av MAHUPA-portalerna tillskriver ANVÄNDAREN tillstånd, som från nämnda åtkomst och / eller användning accepterar de allmänna användningsvillkoren som anges här. De ovannämnda villkoren kommer att gälla oavsett de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska. 
 3. ANVÄNDNING AV PORTALEN: ANVÄNDAREN tar ansvar för användningen av webben. Detta ansvar omfattar den registrering som är nödvändig för åtkomst till vissa tjänster eller innehåll.

 

Genom att använda den här webbplatsen och göra beställningar via den, godkänner du att:

(i) använder denna webbplats endast för att göra lagligt giltiga förfrågningar eller beställningar;

(ii) att inte göra någon bedräglig eller falsk beställning. Om det rimligen kan anses att en order av denna typ har gjorts kommer vi att ha rätt att avbryta den och informera berörda myndigheter.

(iii) ge oss din e-post, postadress och / eller annan kontaktinformation sanningsenligt och korrekt. På samma sätt samtycker du till att vi kan använda denna information för att kontakta dig vid behov.

Korrekt användning av innehållet och tjänsterna som MAHUPA erbjuder via webben gör att ANVÄNDAREN förbinder sig att inte använda dem till

(i) bedriver olaglig, olaglig eller strider mot god tro och allmän ordning;

(ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk olaglig karaktär, av ursäkt för terrorism eller en attack mot mänskliga rättigheter;

(iii) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen från MAHUPA, dess leverantörer eller tredje parter, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka ovannämnda skada;

(iv) försöka komma åt och, där så är lämpligt, använda e-postkonton för andra användare och ändra eller manipulera deras meddelanden. MAHUPA ansvarar inte för de åsikter som uttrycks av användare via något deltagarverktyg.

 

 1. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM: MAHUPA är i sig eller som uppdragsgivare ägare av alla immateriella och industriella äganderättigheter på dess webbplats, liksom elementen i den (som exempel, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, materialval, datorprogram nödvändigt för dess drift, åtkomst och användning, etc.), som ägs av MAHUPA eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna. Du bekräftar och samtycker till att all upphovsrätt, registrerat varumärke och andra industriella och immateriella rättigheter över materialet eller innehållet som tillhandahålls som en del av webbplatsen alltid motsvarar oss eller de som beviljade oss en licens för dess användning. Du får endast använda sådant material på det sätt som vi eller de som har beviljat oss en licens att använda det uttryckligen godkänner det. Detta hindrar dig inte från att använda denna webbplats i den utsträckning som krävs för att kopiera informationen om din beställning eller kontaktuppgifter.
 2. UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR: Det är underförstått att produkterna är i överensstämmelse med kontraktet förutsatt att (i) de överensstämmer med beskrivningen som gjorts av oss och har de kvaliteter som vi har presenterat på denna webbplats; (ii) är lämpliga för den användning som produkter av samma typ vanligtvis används; och (iii) presentera den vanliga kvaliteten och prestandan för en produkt av samma typ som rimligen förväntas. I denna mening, om någon av produkterna inte överensstämmer med avtalet, måste du informera oss via något av de kommunikationsmedel som tillhandahålls för detta ändamål.
  MAHUPA ansvarar inte, i vilket fall som helst, för skador av något slag som kan orsaka, till exempel: fel eller utelämnanden i innehållet, brist på tillgänglighet av portalen eller överföring av virus eller skadliga eller skadliga program trots att alla tekniska åtgärder som krävs för att undvika det har antagits.
 3. ÄNDRINGAR: MAHUPA förbehåller sig rätten att göra de modifieringar som de anser lämpliga på webben utan föregående meddelande, utan att vara retroaktiva, kunna ändra, radera eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls genom det och sättet på vilket dessa visas presenterade eller finns på webben.
  Om du inte håller med om de ändringar som gjorts rekommenderar vi att du inte använder vår webbplats.
 4. LÄNKAR: Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och material från tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för informationsändamål, utan att vi har någon kontroll över innehållet på nämnda webbplatser eller material. Därför tar vi inget ansvar för skada eller förlust som uppstår till följd av dess användning.
 5. RÄTT FÖR UNDANTAG: MAHUPA förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till webben och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående meddelande, på egen begäran eller från tredje part, till de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor.
 6. GENERAL: MAHUPA kommer att fortsätta brott mot dessa villkor samt all felaktig användning av webben och utöva alla civila och straffrättsliga handlingar som kan motsvara den enligt lag.
 7. ÄNDRING AV DE NUVÄNDA VILLKOREN OCH VARAKTIGHETEN: MAHUPA kan när som helst ändra de villkor som fastställs här och vara vederbörligen publicerade som de visas här. Giltigheten för de ovannämnda villkoren beror på deras exponering och kommer att gälla tills de ändras av vederbörligen publicerade.