Rättsligt meddelande

Villkor

1. IDENTIFIERINGSDATA

I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli, tjänster från informationssamhället och elektronisk handel, återspeglas följande information nedan: företaget som äger denna webbplats (nedan kallad webben) är MAHUPA 1941, SL, som registeransvarig, med adress på C / Cáceres, 2A, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), med CIF-nummer: B88452693, registrerad i Mercantile Registry de Madrid i volym 39554, bok 0, avsnitt 8, sidan M702162, (nedan MAHUPA).

2. ANVÄNDARE

Åtkomst och / eller användning av portalerna tillskriver ANVÄNDAREN villkor, som från nämnda åtkomst och / eller användning accepterar de allmänna användningsvillkoren som anges här. De ovannämnda villkoren kommer att gälla oavsett de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du att dess användning regleras i enlighet med villkoren som beskrivs nedan. Om du inte går med på det, vänligen gå inte till, bläddra eller använd webbplatsen.

3. ANVÄNDNING AV PORTALEN

Användaren tar ansvar för användningen av webben. Detta ansvar omfattar den registrering som är nödvändig för åtkomst till vissa tjänster eller innehåll.
Genom att använda denna webbplats godkänner du att: (i) endast använda denna webbplats för att göra lagligt giltiga förfrågningar eller beställningar; (ii) att inte utföra någon bedräglig eller falsk handling. Om det med rimlighet kan anses att en sådan handling har genomförts, kommer vi att ha rätt att avbryta den och informera berörda myndigheter. (iii) ge oss din e-post, telefonnummer, postadress och / eller annan kontaktinformation på ett sanningsenligt och exakt sätt som krävs. På samma sätt samtycker du till att vi kan använda denna information för att kontakta dig vid behov.
 
Korrekt användning av innehållet och tjänsterna som erbjuds via webben gör att användaren förbinder sig att inte använda dem för att (i) delta i olaglig, olaglig eller strid mot god tro och allmän ordning; (ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk olaglig karaktär, förespråkar terrorism eller kränker mänskliga rättigheter; (iii) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen från MAHUPA, dess leverantörer eller tredje parter, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kan orsaka ovannämnda skada; (iv) försöka komma åt och, i förekommande fall, använda e-postkonton för andra användare och ändra eller manipulera deras meddelanden. MAHUPA ansvarar inte för de åsikter som uttrycks av användare via något deltagarverktyg.

4. INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP

MAHUPA är ensam eller som uppdragsgivare ägare av alla immateriella och industriella äganderättigheter till dess webbsida, liksom av elementen i den (till exempel bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter; eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, urval av använt material, datorprogram som är nödvändiga för dess drift, åtkomst och användning, etc.), som ägs av MAHUPA eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna. Du bekräftar och samtycker till att all upphovsrätt, varumärke och andra industriella och immateriella rättigheter över materialet eller innehållet som tillhandahålls som en del av webbplatsen alltid motsvarar oss eller de som beviljade oss en licens för dess användning. Du får endast använda sådant material på det sätt som vi eller de som har gett oss en licens för dess användning uttryckligen godkänner det. Detta hindrar dig inte från att använda denna webbplats i den utsträckning som krävs för att kopiera informationen om din beställning eller kontaktuppgifter.

5. UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Det är underförstått att produkterna är i enlighet med avtalet förutsatt att:
  1. De överensstämmer med beskrivningen från oss och har de kvaliteter som vi har presenterat på denna webbplats
  2. Är lämpliga för användning som produkter av samma typ vanligtvis används och
  3. Presentera den vanliga kvaliteten och fördelarna med en produkt av samma typ som rimligen förväntas.
I denna mening, om någon av produkterna inte är i överensstämmelse med avtalet, måste du informera oss via något av de kommunikationsmedel som tillhandahålls för detta syfte.
MAHUPA ansvarar inte, i vilket fall som helst, för skador av något slag som kan orsaka, till exempel: fel eller utelämnanden i innehållet, brist på tillgänglighet av portalen eller överföring av virus eller skadliga eller skadliga program trots att alla tekniska åtgärder som krävs för att undvika det har antagits.

6. ÄNDRINGAR

MAHUPA förbehåller sig rätten att göra de modifieringar som de anser lämpliga på webben utan föregående meddelande, utan att vara retroaktiva, kunna ändra, radera eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls genom det och sättet på vilket dessa visas presenterade eller finns på webben.
Om du inte håller med om de ändringar som gjorts rekommenderar vi att du inte använder vår webbplats

7. LÄNKAR

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och material från tredje part tillhandahålls nämnda länkar endast för informationsändamål, utan att vi har någon kontroll över innehållet på nämnda webbplatser eller material. Därför tar vi inget ansvar för skador eller förluster som uppstår på grund av dess användning.

8. RÄTT FÖR UNDANTAG

MAHUPA förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till webben och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående meddelande, på egen begäran eller av en tredje part, till de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor.

9. ALLMÄNT

MAHUPA kommer att fortsätta överträdelsen av dessa villkor samt all felaktig användning av webben och utöva alla civila och straffrättsliga handlingar som kan motsvara det enligt lag.

10. ÄNDRING AV DE NUVÄNDA VILLKOREN OCH VARAKTIGHETEN

MAHUPA kan ändra villkoren som bestäms här när som helst och publiceras i vederbörlig ordning som det visas här. Giltigheten för de ovannämnda villkoren beror på deras exponering och kommer att gälla tills de ändras av vederbörligen publicerade.