Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen www.mascarillasbejar.shop innebär ett uttryckligt och förbehållslöst godkännande av alla villkor för dessa användningsvillkor, med samma giltighet och effektivitet som alla avtal som ingåtts skriftligen och undertecknats.

Dess efterlevnad och efterlevnad kommer att vara verkställbar med avseende på alla personer som besöker, surfar eller använder webben. Om du inte håller med de angivna villkoren, gå inte till, bläddra eller använd någon sida på webbplatsen.

1. FÖRETAGSDATA.

 • Ägare: MAHUPA, SL
 • Huvudkontor: Pozuelo de Alarcón, (Madrid)
 • CIF: B88452693

Du kan kontakta oss via e-post, från måndag till torsdag från 9:00 till 19:00 och fredag ​​från 09:00 till 18:00

 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE.

Dessa användarvillkor reglerar åtkomst, navigering och användning av webben www.mascarillasbejar.shop, utan att det påverkar att MAHUPA SL förbehåller sig rätten att ändra presentation, konfiguration och innehåll på webben, samt villkoren som krävs för dess åtkomst och / eller användning. Åtkomst och användning av innehållet på webben efter att dess ändringar eller ändringar trätt i kraft innebär att de accepteras.

Tillgång till visst innehåll och användning av vissa tjänster kan dock vara föremål för vissa särskilda villkor, som i alla fall kommer att visas tydligt och måste uttryckligen accepteras av användarna. Dessa speciella villkor kan ersätta, komplettera eller, när så är lämpligt, ändra dessa speciella användningsvillkor.

MAHUPA S. förbehåller sig rätten att ändra villkoren som anges här, helt eller delvis, genom att publicera alla ändringar på samma sätt som dessa användningsvillkor visas eller genom någon form av kommunikation riktad till användarna.

 1. TILLGÅNG OCH REGISTRERING.

Tillgång till innehållet på webben är helt gratis, utan att det påverkar det faktum att det kan finnas avsnitt eller särskilda tjänster som kräver användning och åtnjutande av betalning av något ekonomiskt belopp, som i alla fall kommer att informeras vederbörligen och att i vilket fall som helst Användaren måste uttryckligen acceptera om de vill njuta av dem.

Om du inte har ett användarnamn och lösenord för att komma åt vår plattform www.mascarillasbejar.shop, måste du registrera dig från följande länk https://www.mascarillasbejar.shop/account/login? där du måste ange alla dina riktiga och sanningsenliga uppgifter, eftersom det är det enda sättet att vi kommer att kunna behandla de möjliga beställningar du gör i framtiden, samt korrekt hantera vårt kommersiella förhållande.

Åtkomst till Internet av minderåriga är förbjuden. I händelse av åtkomst till webben och registrering av en minderårig kommer det att antas att åtkomst har gjorts med föregående och uttryckligt tillstånd från deras föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud, utan att det påverkar det faktum att MAHUPA, SL förbehåller sig rätten att Rätt att utföra så många verifieringar som anses lämpliga.

Åtkomst och navigering på webben kräver inte registrering, men för att göra något köp eller för att ta emot reklam, information och periodiska erbjudanden från våra kampanjkampanjer och våra produkter måste du fylla i de webbformulär som tillhandahålls för detta ändamål. Registrering på webben är, om inte annat uttryckligen anges, gratis.

Under inga omständigheter MAHUPA, SL  kommer att ansvara för riktigheten i registreringsdata som tillhandahålls av slutanvändare, för vilka var och en av dessa är ansvariga för möjliga konsekvenser, fel och fel som därefter kan uppstå på grund av bristen på sanning av uppgifterna.

3.1. KRAV FÖR ATT REGISTRERA SOM ANVÄNDARE.

Det är ett väsentligt krav att kunna registrera sig som användare över 18 år och att tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och klassificeras som obligatoriska.

På samma sätt antar den registrerade användaren att det registrerade användarkontot är personligt och inte kan överföras, med hänsyn till att endast fysiska personer kan registrera sig, exklusive juridiska personer.

Under inga omständigheter är överföring av det registrerade användarkontot tillåtet mellan olika personer, som står till förfogande för MAHUPA, SL  eliminering av den så snart en sådan omständighet upptäcks, utan att det påverkar det faktum att den förbehåller sig de rättsliga åtgärder som kan motsvara.

3.2. REGISTRERA DIG SOM REGISTRERAD ANVÄNDARE

När som helst kan användare begära att avregistrera sig från webben, helt enkelt begära det genom skriftlig kommunikation till administracion@mascarillasbejar.com, med angivande av deras användarnamn och den specifika tjänst som de vill avsluta.

I vilket fall som helst, när avbokningen har gjorts kan användaren begära en ny registrering som klient, med makten från MAHUPA, SL reserverad.  att inte medge nämnda registrering i de specifika fall som anges i klausulen som kallas "Obehöriga användningar" eller i händelse av konflikt eller kontroverser mellan parterna, för att lösas eller avslutas med bekräftelse på fel eller vårdslöshet från klienten och / eller skada på MAHUPA, SL, dess medarbetare och medarbetare eller dess användare, kunder eller potentiella kunder.

 1. RÄTTIGHETER FÖR INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM.

MAHUPA, SL  äger eller, i förekommande fall, har motsvarande licenser för utnyttjande av immateriell och industriell egendom på webben, liksom av immateriella och industriella äganderättigheter över information, material och innehåll på webben.

Under inga omständigheter kommer det att förstås att användarens åtkomst, navigering och användning av webben innebär en avstående, överföring, licens eller helt eller delvis överträdelse av nämnda rättigheter av MAHUPA, SL. Användaren har rätt att använda innehållet och / eller tjänsterna på webben i en strikt inhemsk miljö.

Hänvisningar till varumärken eller registrerade handelsnamn eller andra kännetecken, vare sig de ägs av MAHUPA, SL  eller tredjepartsföretag, förbjuder implicit deras användning utan tillstånd från MAHUPA, SL  eller deras legitima ägare. Inte vid något tillfälle, såvida inte annat uttryckligen anges, ger åtkomst, navigering eller användning av webbplatsen och / eller dess innehåll användaren någon rätt till särskiljande tecken som ingår i den.

Alla immateriella och industriella äganderättigheter över innehållet och / eller tjänsterna på webben är reserverade och i synnerhet är det förbjudet att modifiera, kopiera, reproducera, kommunicera offentligt, transformera eller distribuera, på något sätt och i någon form, hela eller en del av innehållet som ingår på webben, för offentliga eller kommersiella ändamål, om du inte har tidigare, uttryckligt och skriftligt tillstånd från MAHUPA, SL  eller, i förekommande fall, ägaren av motsvarande rättigheter.

Om användaren skickar information av något slag till MAHUPA, SL  Genom bloggen eller genom övriga kanaler som är aktiverade för detta ändamål, förklarar, garanterar och accepterar användaren att de har rätt att göra det fritt, att nämnda information inte bryter mot immateriella eller industriella äganderättigheter, affärshemligheter eller andra rättigheter för tredje part, och att sådan information inte är konfidentiell eller skadlig för tredje part.

Användaren erkänner att han tar ansvar och lämnar MAHUPA, SL ofarligt  för all kommunikation som du tillhandahåller personligen eller för dina räkning, riktigheten, lagligheten, originaliteten och äganderätten till detta når nämnda ansvar utan några begränsningar.

 1. LÄNKAR

5.1 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

I händelse av att länkar till andra webbsidor visas på webben genom olika knappar, länkar, banners eller inbäddat innehåll, MAHUPA, SL  informerar om att dessa hanteras direkt av tredje part, utan att ha MAHUPA, SL  inte heller mänskliga eller tekniska medel att veta i förväg och / eller kontrollera och / eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser till vilka länkar kan skapas från webben.

Följaktligen MAHUPA, SL  Du kommer inte att kunna ta något ansvar för någon aspekt relaterad till webbsidan som en länk kan upprättas från Internet, specifikt, som ett exempel och inte begränsar, dess funktion, åtkomst, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet för sina produkter och tjänster, egna länkar och / eller något av dess innehåll, i allmänhet.

I denna mening, om användare hade effektiv kunskap om att aktiviteterna som utförs via dessa tredjepartswebbsidor är olagliga eller strider mot moral och / eller allmän ordning, måste de omedelbart meddela MAHUPA, SL  för att inaktivera åtkomstlänken till dem, en åtgärd som kommer att genomföras på kortast möjliga tid.

I vilket fall som helst kommer upprättandet av någon typ av länk från webben till en annan tredjepartswebbplats inte att innebära att det finns någon form av relation, samarbete eller beroende mellan MAHUPA, SL och den person som är ansvarig för tredje parts webbsida.

5.2 LÄNKAR TILL WEBKANALEN PÅ ANDRA PLATTFORMAR OCH SOCIALA NÄTVERK

MAHUPA, SL  gör det tillgängligt för användare genom olika verktyg och applikationer, länkmedel som gör det möjligt för användare att komma åt kanaler och sidor på webben och bloggen på olika plattformar och sociala nätverk som tillhör och / eller hanteras av tredje part (s. ej. Facebook , Twitter, Pinterest, Google+, etc.). Det enda syftet med att installera dessa applikationer på webben och på bloggen är att ge användare tillgång till dessa kanaler på olika plattformar och sociala nätverk.

Upprättandet av dessa applikationer innebär inte att det finns något förhållande mellan XXXXXXX och ägaren, tillverkaren eller distributören av den länkade plattformen, och det innebär inte heller att MAHUPA, SL godkänner och godkänner  av dess innehåll och / eller tjänster, vars ägare, tillverkare eller distributör är ensam ansvarig för dem.

Under inga omständigheter delar XXXXXXX med Facebook eller Twitter eller något annat socialt nätverk som i framtiden införlivas någon form av privat information om sina användare, vars enda syfte är det som fastställs i dessa användarvillkor, liksom i sekretesspolicyn. https://www.mascarillasbejar.shop/pages/politica-de-privacidad I den meningen kommer all information som användaren själv vill tillhandahålla till dessa plattformar att vara under sitt eget ansvar, utan att ingripa i nämnda process XXXXXXX.

Aktivering och användning av dessa applikationer kan innebära identifiering och autentisering av användaren (inloggning / lösenord) på motsvarande plattformar, helt utanför webben och utanför kontrollen av MAHUPA, SL  Genom att komma åt dessa externa nätverk går användaren in i en miljö som inte kontrolleras av MAHUPA, SL  , så MAHUPA, SL  tar inget ansvar för säkerhetsinställningarna för sådana miljöer.

Eftersom MAHUPA, SL  har ingen kontroll över innehållet som finns på nämnda kanaler, användaren bekräftar och accepterar att MAHUPA, SL  tar inget ansvar för innehållet eller för de tjänster som användaren kan komma åt på nämnda sidor eller för något innehåll, produkter, tjänster, reklam eller annat material som finns tillgängligt i dem. Av denna anledning måste användaren vara ytterst försiktig vid utvärderingen och användningen av den information, innehåll och tjänster som finns i de länkade kanalerna och på informationen från sin egen eller tredje part som de vill dela i nämnda kanaler.

5.3 LÄNKAR PÅ ANDRA WEBBSIDOR MED EN DESTINATION TILL WEBBEN

MAHUPA, SL  godkänner inte upprättandet av en länk till webben från de webbsidor som innehåller olagligt, olagligt, förnedrande, obscent material, information eller innehåll och i allmänhet som strider mot lagar, moral eller allmän ordning eller sociala normer som allmänt accepteras.

I vilket fall som helst kan användare upprätta länkar på sina respektive webbsidor som leder till webben, så länge de uppfyller följande villkor: a) länken får inte återge innehållet på nätet eller delar av det på något sätt; b) Det är inte tillåtet att skapa en webbläsare eller en gränsmiljö på sektionerna på webben, eller på något annat sätt får plattformen ändras; c) Det är inte tillåtet att göra falska eller felaktiga eller felaktiga uttalanden eller indikationer på webben och / eller i synnerhet förklara eller antyda att MAHUPA, SL  har auktoriserat länken eller har övervakat eller på något sätt antagit innehållet eller tjänsterna som erbjuds eller görs tillgängliga på webbplatsen där länken finns; d) Webbsidan där länken till webben är etablerad kommer inte att innehålla information eller innehåll som är olagligt, strider mot moral och allmänt accepterad god tull och allmän ordning, och kommer inte heller innehålla innehåll som strider mot tredje parts rättigheter, inklusive de Immateriella och industriella äganderättigheter och / eller rätten att hedra, till personlig eller familjes integritet eller till sin egen image eller någon annan rättighet, eller innehåll som strider mot reglerna för skydd av personuppgifter.

MAHUPA, SL  Det har inte makt eller mänskliga och tekniska medel att känna till, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som har etablerat länkar till webben. MAHUPA, SL  tar inget ansvar för någon aspekt relaterad till webben som skapar en länk till webben, särskilt som exempel och inte begränsad, för dess drift, åtkomst, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet produkter och tjänster, deras egna länkar och / eller något av deras innehåll, i allmänhet.

 1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBEN

Det är inte tillåtet och därför kommer dess konsekvenser att vara ensam ansvar för användaren, åtkomst eller användning av webben för olagliga eller obehöriga ändamål, med eller utan ekonomiskt syfte, och mer specifikt och utan att följande lista har absolut karaktär, det är förbjudet:

 1. Använd webben på något sätt som kan orsaka skador, avbrott, ineffektivitet eller defekter i dess funktionalitet eller i en tredjeparts dator;
 2. Använd webben för överföring, installation eller publicering av virus, skadlig kod eller andra skadliga program eller filer;
 3. Använd webben för att samla in personuppgifter från andra användare;
 4. Registrera dig via webben med en falsk identitet, utge sig för tredje part eller använd en profil eller utför någon annan åtgärd som kan förvirra andra användare om identiteten på ett meddelandes ursprung;
 5. Åtkomst utan behörighet till någon del av webben, till andra system eller nätverk anslutna till plattformen, till alla MAHUPA-, SL-server inte heller till de tjänster som erbjuds via webben, genom piratkopiering eller förfalskning, extrahering av lösenord eller andra olagliga medel;
 6. Bryta eller försöka bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webben eller något nätverk som är anslutet till den, eller de säkerhets- eller skyddsåtgärder som är inneboende för innehållet som erbjuds på nätet
 7. Utför alla åtgärder som orsakar en oproportionerlig eller onödig mättnad i infrastrukturen på webben eller i system eller nätverk av MAHUPA, SL , liksom i system och nätverk anslutna till Internet; eller
 8. Förhindra normal utveckling av en händelse, tävling, marknadsföring eller annan aktivitet som är tillgänglig via webben eller någon av dess funktioner, antingen genom att ändra eller försöka ändra, olagligt eller på annat sätt, åtkomst, deltagande eller drift av dessa, eller förfalska resultatet av samma och / eller använda bedrägliga deltagandemetoder, genom något förfarande och / eller genom någon metod som bryter mot eller bryter mot dessa användarvillkor på något sätt.

Brott mot användarens tidigare skyldigheter kan leda till antagandet av MAHUPA, SL  av lämpliga åtgärder som omfattas av lagen och vid utövandet av deras rättigheter eller skyldigheter, vilket kan leda till att den kränkande användarens konto elimineras eller blockeras, utan möjlighet till kompensation för de skador som orsakats.

På samma sätt har webben områden genom vilka användare kan delta, publicera sitt eget innehåll och / eller dela innehåll, som ägs eller publiceras av MAHUPA, SL  . Dessa områden kan ägas av MAHUPA, SL  och därför beroende och kontrollerad av det, eller utanför MAHUPA, SL  , i fallet med oberoende sociala nätverk och utanför vår organisation, för vilka vi inte kan hållas ansvariga, inte heller för korrekt drift, inte heller de villkor och policyer som fastställts av de ansvariga, är användaren själv som måste samtycka och ta behandlingen på alltid görs från informationen som publiceras på nämnda plattformar.

I vilket fall som helst informerar vi dig om att när användaren deltar i något av dessa områden kommer resten av användarna på webben att kunna komma åt och använda allt innehåll som publicerats av användaren. MAHUPA, SL  Du kan inte kontrollera vilken användning andra kommer att göra av ditt innehåll och därför MAHUPA, SL  är inte ansvarig för det. MAHUPA, SL  rekommenderar att du inte publicerar personuppgifter eller material som skyddas av immateriella och industriella äganderättigheter eller andra rättigheter.

För att plattformen ska vara en säker miljö och skydda våra användare är det strängt förbjudet att publicera innehåll:

 1. Att de kan betraktas som ett brott på något sätt mot de grundläggande rättigheterna till ära, personlig integritet och familjens integritet eller bilden av tredje part och, särskilt särskilt för minderåriga.
 2. Att de inkluderar fotografier som samlar in bilder eller personuppgifter från tredje part utan att ha fått lämpligt samtycke från sina ägare.
 3. Att de bryter mot sekretessen för kommunikation, intrång i immateriella och industriella äganderättigheter eller regleringsnormerna för skydd av personuppgifter.
 4. Innehåller material eller information som är olagligt, rasistiskt, obscent, pornografiskt, kränkande, förtalande, vilseledande, bedrägligt eller på något sätt som strider mot moral eller allmän ordning.
 5. Innehåller "skräppost" och / eller länkar till webbplatser som inte är relaterade till motsvarande utrymme.
 6. Deras syfte är att främja och / eller marknadsföra försäljning, konsumtion och / eller användning av produkter och / eller tjänster och i synnerhet läkemedel, beredda för medicinska ändamål och / eller hälsoprodukter, eller att påverka intag av beslut av andra användare angående en viss behandling eller i kommersiell prospektering till förmån för någon tillverkare av läkemedel och / eller medicintekniska produkter.
 7. Det inkluderar reklam eller kommersiell kommunikation, för utsläpp av meddelanden för reklamändamål eller för insamling av data för samma ändamål.

Användaren som bryter mot dessa förbud är ansvarig för alla anspråk som uppstår till följd av det. Även om det inte finns något krav från tredje part förbehåller sig XXXXXXX rätten att förhindra åtkomst till webbplatsen eller möjligheten att delta i bloggen för användare som bryter mot dessa villkor.

MAHUPA, SL  kontrollerar inte innehållet som publiceras av användare på webben och tar inget ansvar för detta innehåll. XXXXXXX förbehåller sig dock rätten att övervaka och / eller moderera allt innehåll som publiceras av användare på bloggen och, om det bryter mot dessa användningsvillkor eller sekretesspolicyn. https://www.mascarillasbejar.shop/pages/politica-de-privacidad, för att redigera eller ta bort det. På samma sätt, om du hittar någon information eller innehåll på webben som kan vara olämpligt, strider mot gällande regler eller strider mot villkoren på denna webbplats, ber vi dig att omedelbart informera MAHUPA, SL.  på olika sätt anordnade för det.

 1. ANSVAR OCH GARANTIER

MAHUPA, SL  kan inte garantera tillförlitligheten, användbarheten eller sanningen av absolut all information och / eller tjänsterna på webben, inte heller användbarheten eller sanningen av den dokumentation som görs tillgänglig genom den.

Följaktligen MAHUPA, SL  garanterar inte och är inte heller ansvarig för: (i) kontinuiteten i innehållet på webben; (ii) frånvaron av fel i nämnda innehåll; (iii) frånvaro av virus och / eller andra skadliga komponenter på webben eller på servern som levererar det; (iv) Internets okänslighet och / eller omöjligheten att kränka de säkerhetsåtgärder som antagits i den; (v) bristen på användbarhet eller prestanda för innehållet på webben; och (vi) de skador som orsakats, själv eller tredje part, av någon person som bryter mot villkoren, reglerna och instruktionerna som MAHUPA, SL  etableras på webben eller genom brott mot webbsäkerhetssystem.

MAHUPA, SL  förklarar att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sina möjligheter och den senaste tekniken, för att garantera att Internet fungerar och för att minimera systemfel, både ur teknisk synvinkel och innehållet som publiceras i webben.

Om användaren blir medveten om förekomsten av något innehåll som är olagligt, olagligt, i strid med lagarna eller som kan innebära ett intrång i immateriella eller industriella äganderättigheter, av tillämpliga regler för skydd av personuppgifter och / eller någon annan rättighet måste du omedelbart meddela MAHUPA, SL  så att den kan fortsätta att anta lämpliga åtgärder.

MAHUPA, SL  garanterar inte lagligheten, tillförlitligheten och användbarheten av det innehåll som tillhandahålls av tredje part via webben.

MAHUPA, SL  Det är inte avsett att främja och / eller marknadsföra reklam, konsumtion och / eller användning av läkemedel, beredda för medicinska ändamål och / eller hälsoprodukter, eller att påverka användarnas beslutsfattande om en viss behandling, inte heller i kommersiell prospektering till förmån för någon tillverkare av läkemedel och / eller medicintekniska produkter.

MAHUPA, SL  ansvarar inte för riktigheten, integriteten eller uppdateringen av informationen som publiceras på webben från andra källor än den (externa nyheter, rapporter från externa yrkesverksamma etc.), liksom de som finns i andra webbportaler via en länk från Webb.

MAHUPA, SL  tar inte ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå genom användning av nämnda information. I inget fall kommer ovannämnda innehåll, åsikter, kommentarer och / eller länkar att betraktas som rekommendation, sponsring, marknadsföring eller reklam av MAHUPA, SL  på läkemedel och / eller hälsoprodukter, inte heller på laboratorier eller tillverkare som tillverkar dem.

I vilket fall som helst, MAHUPA, SL  förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent avbryta, modifiera, begränsa eller avbryta åtkomst, navigering, användning, logi och / eller nedladdning av innehållet och / eller användningen av webbtjänsterna, med eller utan föregående meddelande, till användare som strider mot någon av bestämmelserna som beskrivs i dessa användningsvillkor, utan att användaren kan kräva ersättning för denna orsak.

 1. PRIVATIV OCH KOKPOLITIK

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 av den 13 december, skydd av personuppgifter, kommer alla personuppgifter som tillhandahålls under användningen av webbplatsen att behandlas i enlighet med bestämmelserna i policyn för Integritet https://www.mascarillasbejar.shop/pages/politica-de-privacidad,. som varje användare uttryckligen måste acceptera för att kunna använda och registrera sig på webben.

Varje användare som accepterar dessa användarvillkor accepterar på ett informerat, uttryckligt och entydigt sätt vår integritetspolicy och hjälper i denna mening rättigheterna till åtkomst, rättelse, annullering och motstånd beträffande deras personuppgifter, att kunna utöva dem som rapporterats i ovannämnda sekretesspolicy.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH KOMPETENT JURISDIKTION

Dessa användningsvillkor regleras av spansk lag. Parterna underkastar sig, efter eget val, för att lösa konflikter och avstå från någon annan jurisdiktion för domstolarna och domstolarna för användarens hemvist. På samma sätt, som en enhet som följer Confianza Online och i villkoren i dess etiska kod, i händelse av tvister relaterade till onlinekontrakt och reklam, dataskydd och skydd för minderåriga, kan användaren gå till Confianza utan domstol tvistlösningssystem Uppkopplad (www.confianzaonline.es).

För att göra anspråk på användningen av våra tjänster kan klienten gå via post till den elektroniska eller fysiska adress som anges i avsnittet "Identifiering" och förbinda oss att alltid söka en minnesvärd lösning på konflikten.